Teetöödeaegne liikluskorraldus ja piirdesüsteemid

Koolituse eesmärk on edastada osalejale kokkuvõtlik teave ajutist liikluskorraldust reguleerivatest normdokumentidest ja töövõtjate poolt tehtud vigadest ja eksimustest liikluskorralduse läbiviimisel nii riigiteedel kui linnatänavatel. Ülevaade piirdesüsteemidest, probleemidest kasutusel ning sagedasematest vigadest nende valikul. Oluline alateema on ka jalakäijate piirded ja jalakäijate ohutus.

Infopäeva viivad läbi:

  • Jarmo Vooglaine, Transpordiamet
  • Lauri Lillmann, Saferoad Baltic Eesti
  • Tallinna Transpordiamet

Koolituse sihtgrupp: teehoiutööde tellijad, teedeehituse ja teede korrashoiu ning omanikujärelevalve teenust pakkuvate ettevõtete projektijuhid, spetsialistid jt teel töötajad

Koolituse toimumise koht: Teaduspark Tehnopol, Akadeemia tee 21/1,Tallinn konv. ruum Veenus

Koolitusel osaleja hind: 135.00 €+km.

*Hind Eesti Taristuehituse Liidu liikmele 120.00 € +km.

*Hind kohaliku omavalitsuse esindajale  105.00 € +km.

Koolituse kestus: 6,3  tundi ja 4,5 TP, osalenu saab tunnistuse.

Osalejaks saab registreeruda kuni 02.05.22 alloleval vormil või eva.akke@teed.ee

 

Koolituse korraldajad on AS Teede Tehnokeskus ja Eesti Taristuehituse Liit MTÜ

Ajakava

Neljapäev, 05 mai

09:10 - 09:25

Hommikukohv

09:25 - 09:30

Avasõnad

09:30 - 12:15

Liikluskorralduse nõuded teetöödel, MKM määrus nr 43, 13.07.2018; Transpordiameti Ajutise liikluskorralduse juhis; Ajutine liikluskorraldus riigiteede objektidel
Jarmo Vooglaine, Transpordiamet

12:15 - 13:00

LÕUNA

13:00 - 13:45

Teetöödeaegne liikluskorraldus Tallinnas
Olev Pikker, Tallinna Transpordiamet

13:45 - 14:00

VAHEAEG

14:00 - 15:30

Piirdesüsteemid, kasutusprobleemid ja sagedasemad vead valikul; Jalakäijate piirded ja jalakäijate ohutus
Lauri Lillmann, Saferoad Baltic Eesti

15:30 - 15:40

Päeva kokkuvõte

Kestus kokku 6,3 akadeemilist tundi

Koolitus annab 4,5 TP-d

Registreerimine lõppenud