Teetöödeaegne liikluskorraldus

AS Teede Tehnokeskus ja Eesti Taristuehituse Liit kutsuvad infopäevale

Teetöödeaegne liikluskorraldus.

Infopäeva korraldamise vajadus tuleneb kiirelt lähenevast teetööde aktiivsest perioodist ja teedeettevõtete endi huvitatusest.

Infopäeva eesmärk on edastada osalejale kokkuvõtlik teave ajutist liikluskorraldust reguleerivatest normdokumentidest ja töövõtjate poolt tehtud vigadest ja eksimustest liiklukorralduse läbiviimisel nii riigiteedel kui linnatänavatel. Edastada teadmisi selle nimel, et ajutine liikluskorraldus töös olevatel teedeobjektidel oleks liiklejale selge ja turvaline.

Infopäeva sihtgrupp: teedeehitusobjektide tellija ja teede- ja korrashoiuettevõtete ning omanikujärelevalve teenust pakkuvate töövõtjate esindajad.

Infopäeva toimumise koht: veebiseminar

Algus kell 9.15; kestus 5 akadeemilist tundi; koolitus annab 3,9 TP-d.

Infopäeval osaleja hind: 140 EUR, lisandub km.*

*Hind Eesti Taristuehituse Liikmele ja Transpordiameti esindajale 130 EUR, lisandub km.

 

Osalejaks saab registreeruda kuni 26.03.23 alloleval vormil või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

Tulge ja täiendage oma erialaseid teadmisi !

Ajakava

Teisipäev, 28 märts

09:15 - 09:25

Osalejad kogunevad

09:25 - 09:30

Sissejuhatus infopäeva

09:30 - 11:00

MKM määrus nr 43 , 13.07.2018 ja Transpordiameti Ajutise LK juhis.
Jarmo Vooglaine

11:00 - 11:15

VAHEAEG

11:15 - 12:30

Teetöödeaegne liikluskorraldus linnades, probleemid ja sagedasemad vead.
Mario Küla, Ramudden

12:30 - 13:00

LÕUNAPAUS

13:00 - 14:00

Ajutine Liikluskorraldus riigiteede objektidel, probleemid ja sagedasemad vead.
Jarmo Vooglaine

Registreerimine lõppenud