Truupide ja sildade hoole

Koolituse eesmärk: infopäeval osalejatele jagatakse teavet truupide ja sildade hoolde tegevusest ja selle aluseks olevatest normdokumentidest.

Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid kogemustest truupide ja sildade hooldamisel tellija vaates, samuti juhitakse tähelepanu vete ärajuhtimise süsteemide olulisusele ja truubitorude valiku kriteeriumidele.

Koolituse sihtgrupp: kohalike omavalitsuste teede- ja ehitusspetsialistid; riigiteede projektijuhid kui teehoiutööde tellija esindajad ning ehitamise, teede hoolde  ning omanikujärelevalve teenust pakkuvate ettevõtete esindajad.

Koolituse läbiviijad:      

  • Olari Valter, Transpordiamet
  • Aivar Aigro, Põltsamaa Vallavalitsus
  • Enn Kulp, Hydroseal OÜ            

Koolituse toimumise koht: veebiseminar (Teams)

Algus kell 9.00, kestus 4 akadeemilist tundi.

Koolitus annab 3,4 TP

 Koolituse maksumus: 110 € +km *

* Hind kohaliku omavalitsuse esindajale 90 € +km.

Osalejaks saab registreeruda kuni 19.06.22 alloleval vormil või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

Infopäev toimub AS Teede Tehnokeskuse ja Eesti Taristuehituse Liit MTÜ koostöös. 

Ajakava

Teisipäev, 21 juuni

08:50 - 09:00

Osalejad kogunevad Teamsis

09:00 - 10:30

Ülevaade olemist ja seisundist – truubid ja sillad. Truupide ja sildade hoolet reguleerivad normdokumendid. Riikliku järelevalve roll.
Olari Valter, Transpordiamet

10:30 - 10:45

VAHEAEG

10:45 - 11:15

Truupide ja kergliiklusteede sildade korrashoiust Põltsamaa vallas.
Aivar Aigro, Põltsamaa valla teede spetsialist

11:15 - 12:15

Vete ärajuhtimise süsteemide olulisusest, truubitorude valiku kriteeriumid ja paigaldus.
Enn Kulp, Hudroseal OÜ

Registreerimine lõppenud