07.11.2013 | #uudised |

AS Teede Tehnokeskus resertifitseerimise audit

AS Teede Tehnokeskus resertifitseerimise audit

 

Ajavahemikul 24.10.13-25.10.13 viis AS Metrosert AS-s Teede Tehnokeskus läbi  ISO 9001:2008 juhtimissüsteemi resertifitseerimise auditi.

Auditi tulemuste põhjal täidab AS Teede Tehnokeskus jätkuvalt kvaliteedijuhtimissüsteem standardi ISO 9001:2008 nõudeid ning ette-võte kantakse Metrosert AS-i kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati omavate ettevõtete registrisse.

Auditi tulemusel otsustati välja anda AS-le Teede Tehnokeskus juhtimissüsteemi sertifikaat kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavuse kohta standardi ISO 9001:2008 nõuetele.

Sertifikaat kehtib tegevusvaldkonnas:

Insener-tehniline projekteerimine ja sellega seotud nõustamise teenused; teimimis-, ülevaatus-, analüüsi-, seire- ja kontrolliteenused.