05.09.2012 | #uudised |

Energiatööstuse kõrvalproduktide kasutamine teedeehituses

Energiatööstuse kõrvalproduktide kasutamine teedeehituses

Teede Tehnokeskus ja Viru Keemia Grupp AS sõlmisid 14. juunil 2012.a töövõtulepingu uurimistöö “Energiatööstuse kõrvalproduktide kasutamine teedeehituses” koostamiseks. Uurimistöö eesmärk on leida tõhusaid lahendusi energiatööstusega paratamatult kaasnevatele suurtele jäätmehulkadele, rakendades selleks kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid ja teadmisi. Arvestades teedeehituse üha kasvavaid vajadusi uute materjalide ja soodsamate tehnoloogiate järele, on uurimistöö konkreetne eesmärk selgitada VKG tootmiskompleksis tekkivate energiatööstuse kõrvalproduktide kasutatavust teedeehituslikel eesmärkidel.

Uurimistöö käigus projekteeritakse katselõigud kattekonstruktsiooni rajamiseks kaasaegsel stabiliseerimismeetodil. Stabiliseerimisel kasutatav seguretsept koostatakse laboratoorsete katsete käigus ning kasutatavate materjalidena on kesksel kohal täna jäätmetena käsitletavad põlevkivituhk ja aheraine. Uurimistöö hõlmab ehitustööde järelevalvet ning jätku-uuringuid aasta vältel pärast ehitust. Viimaste käigus tehakse muuhulgas korduvalt tasasuse ja kandevõime mõõtmisi ning võetakse proove kattekihi tugevusomaduste määramiseks laboris. Pooljäiga katendina rajatav teelõik läheb aktiivsesse kasutusse raskeliikluse poolt, mis koos mahuka jälgimis- ja mõõtmiste programmiga võimaldab saada tehnoloogia sobivuse kohta operatiivset tagasisidet kogu projekti vältel.