18.10.2012 | #uudised |

Euroopa teekatendite ja -päraldiste konverents EPAM 2012

Euroopa teekatendite ja -päraldiste konverents EPAM 2012

 

Teede Tehnokeskuse esindaja osales 5-7. septembril 2012.a Malmös toimunud IV Euroopa teekatendite ja -päraldiste hoiu alasel konverentsil EPAM 2012 (European Pavement and Asset Management Conference). Konverentsist võtsid osa 29 riigi esindajad. Konverents oli jätkuks EPAMi varasematele konverentsidele, mis toimusid 2000.a Budapestis, 2004.a Berliinis ning 2008.a Coimbras.

Konverentsi alateemaks oli „Väljakutsed teede infrastruktuuri haldamises“. Suurenevad liiklusintensiivsused, kliimamuutused ning turvalisuse ja heaolu vajadus nõuavad üha efektiivsemat teedevõrgu hoidu ja haldamist. Elukaare printsiibist lähtudes on terviklikum lähenemine teede ja selle päraldiste haldamisele hädavajalik tagamaks teedevõrgu säilimine. Euroopa üheks suurimaks väljakutseks on see, kuidas kasutada keskkonnasäästlikke ehitusmaterjale ja -tehnoloogiaid, mis tagaksid säästva ning ohutu teede infrastruktuuri süsteemi. Konverents käsitles kõiki teede infrastruktuuri puudutavaid aspekte, sealhulgas teekatendeid, insenerrajatisi ja teepäraldisi.

Täiendav info:

Erko Puusaag | Arendus ja uuringud | projektijuht | tel: 6771 509 |  e-post: erko.puusaag@teed.ee