22.01.2014 | #uudised |

Kinnitustarvikute katsetamine

Kinnitustarvikute katsetamine

 

Üha aktuaalsemaks on muutumas erinevate kinnitusvahendite (kruvid, tüüblid, ankrud, jne) katsetamine. Kuna kasutatavad ehitusmaterjalid on erinevad, käituvad ka kinnitusvahendid neis erinevalt. Seega nii tootjad kui ka projekteerijad vajavad tugevusarvutuste tegemiseks tegelike katsetulemusi.

Teede Tehnokeskuse labor omab võimekust katsetada kinnitusvahendeid. 2013 aasta jooksul on Teede Tehnokeskuse laboratooriumis katsetatud erinevaid kinnitusvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks näiteks kergbetoonis, betoonis ja ka puitmaterjalis.

Täpsemalt katsetati kergbetoonikruve, nailon-, poorbetoonitüübleid ja  gaasbetooni ankruid väljatõmbele erinevates kergbetoontoodetes. Samuti määrati betoonikruvide väljatõmbetugevust betoonis. Lisaks uuriti eterniidikruvide väljatõmbe- ja nihketugevust puidust.

Täpsema huvi korral võib pöörduda sander.sein@teed.ee