18.04.2017 | #uudised |

Labori akrediteerimisulatuse laiendus

Labori akrediteerimisulatuse laiendus

Teede Tehnokeksus AS laboratoorium läbis edukalt Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt läbiviidava akrediteerimisalase järelevalvehindamise, mille kinnituseks on välja antud akrediteerimistunnistuse uuendatud lisa (13.04.17 seisuga).

Uute akrediteeritud katsetena lisandusid labori akrediteerimisulatusse järgmised katsed:

  • EVS-EN 1097-6 Terade tiheduse ja veeimavuse määramine Püknomeetri meetodil (fr 0/4 mm). Determination of particle density and water absorption Pyknometer method.
  • EVS-EN 933-10 Filleri terakoostise määramine õhujoas. Assessment of fines – Grading of fillers (air jet sieving)
  • EVS-EN 13075-1 Lagunemisindeksi määramine. Determination of breaking value of cationic bitumen emulsions, mineral filler method