11.06.2014 | #uudised |

Labori akrediteerimisulatuse laiendus

Labori akrediteerimisulatuse laiendus

 

Teede Tehnokeksus AS laboratoorium läbis edukalt akrediteerimisalase järelvalvehindamise, mille kinnituseks on välja antud ka akrediteerimistunnistuse uuendatud lisa (04.06.14 seisuga).

Teede Tehnokeskuse laboratoorium on Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L036. Laboratooriumil on EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav toimiv akrediteeritud kvaliteedisüsteem

Uute akrediteeritud katsetena lisandus labori akrediteerimisulatusse:

–      EVS-EN 1367-6Külmakindluse määramine soolalahuses (FNaCl). Determination of resistance to freezing and thawing in the presence of salt (NaCl)

–      EVS 901-20Filtratsioonimooduli määramine. Determination of permeability

–      EVS-EN 1097-5Veesisalduse määramine ventileeritavas kuivatuskapis kuivatamise teel. Determination of the water content by drying in a ventilated oven

–      EVS-EN 933-5Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine jämetäitematerjalis. Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles

–      EVS-EN 846-11Silluste mõõtmete ja kaarduvuse määramine. Determination of dimensions and bow of lintels