23.04.2015 | #uudised |

Labori uushindamine edukalt läbitud, Viljandi labor akrediteeritud

Labori uushindamine edukalt läbitud, Viljandi labor akrediteeritud

Märtsis toimus labori akrediteerimisalane uushindamine, mille tulemusena andis Eesti Akrediteerimiskeskus laborile välja uue akrediteerimistunnistuse L036 ja selle lisa (seisuga 12.04.2015).

Lisaks Tallinna laborile viidi akrediteerimisalane uushindamine läbi ka Viljandi laboris, mida Eesti Akrediteerimiskeskus hindas samuti standardi EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastavaks. Viljandi labori akrediteerimisulatusse kuuluvad järgmised täitematerjali katsed:

–          EVS-EN 933-1 Täitematerjalide terakoostis ja peenosiste sisaldus;

–          EVS-EN 933-3 Täitematerjali tera kuju (plaatsustegur) määramine;

–          EVS-EN1097-2 Täitematerjalide purunemiskindlus(Los Angelese meetod);

–          EVS-EN 1097-5 Veesisalduse määramine;

–          EVS-EN 933-5 Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine jämetäitematerjalis.
Viljandi labor asub aadressil (Riia mnt 1, Sakala Teed OÜ territooriumil), kontakt L. Lohk, tel 5197 5365.