26.02.2013 | #uudised |

Sertifitseerimise ja labori valdkondade laiendus – Liiklusmärgid

Sertifitseerimise ja labori valdkondade laiendus – Liiklusmärgid

 

Alates 2013 aastast lisandus sertifitseerimise osakonna „Ehitustoodete ja -materjalide sertifitseerimise“ valdkonna (EAK akrediteeringu nr PC011) alla uus ehitustoodete grupp – Liikluskorraldusvahendid EN 12899-1:2007 (Fixed, vertical road traffic signs – Part 1: Fixed signs).

1.01.2013. a. lõppes harmoneeritud standardi EVS-EN 12899-1 üleminekuperiood ning seega on liiklusmärkide tootjatel kohustus tagada oma tootmise ja toodete vastavus nimetatud standardiga, olema läbinud sertifitseerimisasutuse poolse tõendamise ning märgistama oma tooted CE-märgisega.

Liikluskorraldusvahendid kuuluvad tõendussüsteemi 1 alla. Tõendamissüsteemide 1 puhul väljastab teavitatud sertifitseerimis-asutus toote nõuetele vastavusel ehitustoote vastavussertifikaadi, mis on kirjalik kinnitus selle kohta, et ehitustoode vastab õigusakti kohaselt hindamisele kuuluvatele nõuetele.

Samuti laiendas eelnevast tingitult labor oma akrediteerimisulatust liiklusmärkide katsevaldkonnas.  Detsembris 2012 toimunud täiendava EAK poolse hindamise käigus akrediteeris labor edukalt liiklusmärkide katsemeetodi:

–  Liiklusmärkide konstruktsiooni toimivuse arvutuslik tõestamine (EVS-EN 12899-1, p. 5.4.3) „Calculations for the verification of physical performance of road traffic signs „

Teede Tehnokeskuse laboratoorium on Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L036.