19.06.2019 | #uudised |

Täitematerjalide proovivõtt akrediteeritud!

Täitematerjalide proovivõtt akrediteeritud!

Teede Tehnokeksus AS laboratoorium läbis edukalt Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt läbiviidava akrediteerimisalase järelevalvehindamise, mille kinnituseks on välja antud akrediteerimistunnistuse uuendatud lisa (20.05.2019 seisuga).

Uute akrediteeritud katsetena lisandusid labori akrediteerimisulatusse järgmised katsed:

  • EVS-EN 1097-1 Kulumiskindluse määramine (mikro-Deval).  Determination of the resistance to wear (micro-Deval)
  • EVS-EN 933-9 Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse. Assessment of fines – Methylene blue test
  • EVS-EN 932-1 (p. 8.5, 8.8, 9.1 – 9.5)  Täitematerjali Proovivõtumeetodid. Methods for sampling

Täitematerjali proovivõtumeetodi puhul on tegemist Eestis ainulaadse akrediteeringu ulatusega. Eelnevalt ei ole teedeehituse valdkonnas täitematerjalide proovivõtmise meetodeid akrediteeritud.

Soovi korral saab alati Tehnokeskuse labori kutsuda objektile korrektselt proove võtma .