09.05.2016 | #uudised |

Uued katsed

Uued katsed

AS Teede Tehnokeskus laboratoorium läbis edukalt Eesti Akrediteerimiskeskuse akrediteerimisalase järelevalve hindamise ja ulatuse laienduse, mille kinnituseks on välja antud akrediteerimistunnistuse uuendatud lisa (05.05.16 seisuga).

Uute akrediteeritud katsetena lisandusid labori akrediteerimisulatusse:

  • Tallinnas:
    • EVS-EN 12697-3:2013 Bituumensegud – Katsemeetodid kuuma asfaltsegu jaoks – Osa 3: Bituumeni taastamine: Rotatsioonaurusti. Test methods for hot mix asphalt –Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator.
  • Viljandis:
    • EVS-EN 1097-6 (püknomeetri meetod) Täitematerjalide terade tiheduse ja veeimavuse määramine. Determination of particle density and water absorption.
    • EVS-EN 1097-9 Täitematerjalide kulumiskindlus. Nordic katse. Resistance to wear of aggregates. Nordic test.