08.05.2017 | #uudised |

Uus! Plaatkoormuskatse

Uus! Plaatkoormuskatse

Uus katseseade võimaldab hinnata tee aluspinnase kui tarindikihtide tugevust juba nende valmimisel.

Alates maikuust teeb Teede Tehnokeskus plaatkoormuskatseid, mis võimaldab hinnata ehitatava või rekonstrueeritava tee tarindikihtide kandevõimet juba ehitamise ajal.

Paljud teeomanikud on tuttavad olukorraga, kus ehituse järel katte pealt mõõdetud FWD kandevõime näitajad on osutunud ebapiisavaks, mis omakorda väljendub kiiresti tekkivates roobastes ja katendi lühemas elueas. Nende mõõtmiste analüüs on viidanud probleemidele just kattest allpool olevates kihtides. Kõige sagedamini on madala kandevõime põhjusteks puudulik drenaaz ja tarindikihtide ebapiisav tihendamine kuid oma osa on ka muudel valikutel – nii kasutatavate materjalide kui tehnoloogia osas.

Plaatkoormuskatse on maailmas laialdaselt levinud mõõtmismeetod kandevõime määramiseks ehitatavate kihtide pealt vahetult pärast iga kihi ehitamist, võimaldades võtta juba ehituse ajal tarvitusele abinõud soovitud kandevõime saavutamiseks. Katse viiakse läbi standardi DIN 18134:2012-04 või EVS 934:2016 kohaselt.

Lisainfo: Marek Truu, 506 8809, marek@teed.ee