02.12.2015 | #uudised |

Uus rotatsiooniaurusti

Uus rotatsiooniaurusti

Labori seadmepargi kaasajastamine on pidev protsess. Viimase uuendusena on soetatud tootja BUCHI uus rotatsiooniaurusti „Rotavapor R-300“. Käesoleva seadmega on võimalik eraldada sideaine-lahusti segust sideaine.

Seade vastab standardi EVS-EN 12697-3:2013 tingimustele (EN 12697-3 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator).

Freesipurus, asfaltsegus või valmis kattes olevat sideainet on võimalik ja ka vajadus tagantjärgi kontrollida. Näiteks kui asfaltsegusse soovitakse paigaldada freesipuru (korduvkasutatav asfalt), siis EVS 901-3 seab piirangud sideainele penetratsiooni või pehmenemistäpi lõppväärtuse osas. See aga eeldab freesipurus oleva sideaine kontrolli. Teinekord on aga vajadus kontrollida, kas asfaltsegu kvaliteedi probleemid võivad peituda sideaines.

Tavapäraselt teostatakse:

  • Sideaine eraldamine segust EVS-EN 12697-1 järgi (katse kasutab sideaine eraldamiseks lahustit)
  • sideaine-lahusti segust eraldatakse EVS-EN 12697-3 katsega sideaine
  • eraldatud sideainel määratakse soovitud omadused (näiteks penetratsioon, pehmenemistäpp, jne)20151124_111751