02.03.2020 | #uudised |

Uus teedealane täienduskoolitus – IV moodul

Uus teedealane täienduskoolitus – IV moodul

 

AS Teede Tehnokeskus on koostöös MTÜ’ga Eesti Asfaldiliit kokku pannud uue teedealase täienduskoolituse,

TEEDEOBJEKTI ELUKAAR

Koolitus koosneb kokku viiest kahepäevasest moodulist, mis toimuvad:

I moodul 11.12.19 – 12.12.19 TOIMUNUD

II moodul 22.01.20 – 23.01.20  TOIMUNUD

III moodul 12.02.20 – 13.02.20 TOIMUNUD

IV moodul 11.03.20 – 12.03.20 päevakava meie kodulehel alates 20.02.20 SIIN

V moodul Sillad ja digitaalehitus 15.04-16.04.20 päevakava meie kodulehel alates 10.03.20 SIIN

Koolituse eesmärk:

Koolituse päevakava kokkupanekul on lähtutud teedeinseneride Kutsestandardist ja koolituse eesmärk on anda osalejale teavet, milline näeb välja ühe teedeobjekti kogu elukaar. Koolitus koosneb neljast moodulist.
Koolituse I moodul algab tellija valiku kriteeriumide ja põhimõtete tutvustusega objektide pingereastamisel ja remondimeetmete valikul, järgmistes moodulites räägitakse projekteerimise lähteülesande koostamisest, projekteerimisest ning projektide ekspertiisist, millele järgneb ülevaade teedeobjekti hankeprotseduurist, ehituslepingu sõlmimisest ja ehitusprotsessist ning koolituse viimases moodulis käsitletakse objekti valmimisel üleandmisega seotud tegevusi ning teede korrashoidu (suvine ja talvine) kuni üks teedeobjekti elukaar uuele ringile läheb.