08.05.2020 | #uudised |

Uushindamine 2020

Uushindamine 2020

Labori uushindamine ja üleminek standardi versioonile EVS-EN 17025:2017

Märtsis toimus labori akrediteerimisalane uushindamine ja üleminek laborite standardi EVS-EN 17025:2017 uusversioonile, mille tulemusena andis Eesti Akrediteerimiskeskus laborile välja uue akrediteerimistunnistuse L036 (12.04.2020) ja selle lisa.