2014 | #Uuringud

A/b katete kvaliteedi arendusuuringud. Deformatsiooni- ja kulumiskindluse katsete teaduslik analüüs. Maantee 4 roopauuringud.

A/b katete kvaliteedi arendusuuringud. Deformatsiooni- ja kulumiskindluse katsete teaduslik analüüs. Maantee 4 roopauuringud.

Teadus- ja arendustöö eesmärgiks on välja selgitada kuidas teised lähiriigid tagavad oma a/b katete püsivuse ning analüüsida erinevusi Eestis kehtestatud nõuete ja väljakujunenud praktikaga. Saadud informatsiooni analüüsides tuli leida, kas ja millisel määral vajavad täiendamist Eestis a/b katete ehitamise kvaliteedinõuded.

Töö käigus koguti informatsiooni lähiriikide kogemustest, analüüsiti siinani Eestis teostatud deformatsiooni- ja kulumiskindluse katsetulemusi, analüüsiti teeilmajaamade katte- ja õhutemperatuuriandmeid, jne.

Perioodil 2012-2013 võeti uurimistöö raames 24 seguproovi Eesti tee-ehitusobjektidelt. 2014 aastal teostati lisauuringud maantee nr 4 ja Pärnu linna asfaltkattele.

Töö tellija: Maanteeamet

Töö leiab SIIT.