2013 | #Uuringud

Kattes olevate pragude ja võrkpragude katmine SAMI – Fibredec ja SAMI – Modiseal tehnoloogiaga

Kattes olevate pragude ja võrkpragude katmine SAMI – Fibredec ja SAMI – Modiseal tehnoloogiaga

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas SAMI tehnoloogia on piisav ja jätkusuutlik Eesti Vabariigi teedel esinevate tüüpiliste võrkpragude ja põikpragude likvideerimiseks ning millised peaksid olema nimetatud tehnoloogia kvaliteedi hindamise parameetrid.

Katsetöö teostamiseks valiti 2009 aastal teelõik riigimaanteel nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 0,06 – 2,70. Km 0,1 – 1,0 vasak sõidusuund ja km 0,1-1,3 parem sõidusuund kasutati tehnoloogiat SAMI – Modiseal ning km 1,0 – 2,7 vasak pool ja km 1,3-2,7 parem pool kasutati tehnoloogiat SAMI – Fibredec. Kuni 2013 aasta lõpuni teostati katselõikudel perioodiliselt nii defektide inventeerimist kui ka tasasuse mõõdistusi.

Töö tellija: Maanteeamet

Töö leiab SIIT.