2009 | #Uuringud

Lubjakivi- ja kruuskillustike külmakindluse paralleelne katsetamine

Lubjakivi- ja kruuskillustike külmakindluse paralleelne katsetamine

Uurimustöö eesmärk oli võrrelda lubjakivi- ja kruuskillustike külmakindlust katsetades proove paralleelselt destilleeritud vees vastavalt standardile EVS-EN 1367-1 ja 1%-ses NaCl lahuses vastavalt standardile EVS-EN 1367-6. Lisaks sellele katsetati lubjakivi- ja kruuskillustike Los Angelese katsel vastavalt standardile EVS-EN 1097-2.

Töö tellija: Maanteeamet

Töö leiab SIIT.