2007 | #

T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Puurmani liiklussõlme ehituse järelevalve

T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Puurmani liiklussõlme ehituse järelevalve

Puurmani liiklussõlme ehitusprojekti eesmärgiks on parandada liiklusolusid ja turvalisust TEN-T võrgustikku kuuluval E 263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel. Selleks rekonstrueeriti pudelikaelaks oleva kaherealise tee ohtlik lõik kilomeetritel 147,6-149,4 viies tee uuele trassile. Puurmani liiklussõlme ehitus viidi ellu Ühtekuuluvusfondi rahastamise otsuse nr. CCI 2005 EE 16 CPT 003 ja projekti E 263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Vaida-Aruvalla teelõigu ümberehituse ja Puurmani liiklussõlme ehituse raames.

Peamised eesmärgid:

  • Parandada liiklusohutust kohalikule ja transiitliiklusele parendades teetrassi asendit, rajades Pedja jõele uue silla ja renoveerides olemasoleva silla kohaliku liikluse tarbeks, rekonstrueerides ristmikke ja kogujateid, rajades kergliiklusteid ning paigaldades välisvalgustuse viaduktidele ja asustatud piirkondadesse;
  • Parandada teekeskonna seisundit, kaitstes taimestikku ja loomastikku ning teeääres elavate inimeste elamistingimusi. Istutatakse hekid ning viiakse läbi maastikukujundutööd;
  • Parandada teenuse taset parandades tee profiili ning ehitades uue silla ning eritasandilise ristmiku, samuti uue teekatte;
  • Vähendada teekonnale kuluvat aega parandades liiklustingimusi ning rajades uue eritasandilise ristmiku;
  • Vähendada teekokasutajate kulusid vähendades reisimisaega ja parandades teetingimusi;
  • Vähendada tee hooldukulusid parandades liiklustingimusi.

Tellija: Maanteeamet