Jätkusuutlikud betoonist teerajatised

Ajakava:

26.09.2023

09:50 - 09:55

Osalejad kogunevad.

09:55 - 10:00

Sissejuhatus koolitusse.

10:00 - 11:30

Betoonkonstruktsioonide kestvus ja nõuded (teooria vs. reaalsus). Kestvuse hindamiseks sobilikud katsemetoodikad ja prognoosimudelid.
Sander Sein, GScan

11:30 - 11:45

Vaheaeg

11:45 - 12:45

Innovaatilised lahendused rajatiste hindamiseks ja remondiotsuste langetamiseks.
Sander Sein, GScan

12:45 - 13:00

Küsimused-vastused-diskussioon.

13:00 - 13:30

Lõuna.

13:30 - 14:30

Aktuaalset Transpordiametis seonduvalt rajatiste projekteerimise, ehitamise ja omanikujärelevalvega.
Taivo Kurg, Transpordiamet