Teehoiutööde ehitusjärelevalve koolitus 28-29.09.23

Ajakava:

28.09.2023

09:30 - 09:45

Hommikukohv

09:45 - 10:45

Teehoiutöödega seonduvad seadused, määrused jm õigusaktid.
Eduard Kärstna, Kliimaministeerium

10:45 - 11:00

Vaheaeg

11:00 - 12:15

Transpordiameti normdokumentide muudatused (2021-2023) ja mis veel plaanis?
Mart Arusoo, Transpordiamet

12:15 - 13:00

Lõuna

13:00 - 14:30

Tee ja teetööde kvaliteedinõuded ja omanikujärelevalve ülesanded ja tellija rahulolu, OJV lepingud 2023.
Anti Palmi, Transpordiamet

14:30 - 14:45

Vaheaeg

14:45 - 16:15

Projekteerimisprotsess, etapid ja tüüpvead. Rail Baltica objektide projekt.
Mikk Reier, Reaalprojekt OÜ

29.09.2023

08:45 - 09:00

Hommikukohv

09:00 - 09:45

Rohepööre taristuehituses.
Kristjan Lill, Tallinna Tehnikaülikool

09:45 - 10:00

Vaheaeg

10:00 - 11:30

Geodeesia olulisus ja tänapäevased töövahendid.
Mart Rae, Rae Geodeesia OÜ

11:30 - 11:45

Vaheaeg

11:45 - 13:00

Muldkeha ja aluste ehitus, tüüpvead.
Indrek Trei, Verston OÜ

13:00 - 13:45

Lõuna

13:45 - 15:00

Teetööde ettevalmistustööde järelevalve, sh geodeetiliste tööde järelevalve, tüüpvead.
Ülar Tooming, TeedEst OÜ

15:00 - 15:15

Vaheaeg

15:15 - 16:30

Katete ehitus, järelevalve ja nende vastuvõtmine; tüüpvead.
Jaak Tänava, KMG OÜ