Muutuvad „Tee projekteerimise normid“. Vaade Transpordiameti juhistes tehtud muudatustesse.

Ajakava:

28.06.2022

08:50 - 09:00

Osalejad kogunevad Teamsis

09:00 - 10:00

2021. aastal tehtud muudatused kehtivas Tee projekteerimise normides (jõustusid 3.01.2022).
Ain Kendra, T-Konsult OÜ

10:00 - 10:15

VAHEAEG

10:15 - 11:15

Soome teekonstruktsiooni projekteerimise juhendi kasutamise pilootprojektide kogemusest.
Ain Kendra, T-Konsult OÜ

11:15 - 11:30

VAHEAEG

11:30 - 12:15

Transpordiameti juhistes ja juhendites viimase aasta jooksul tehtud ja plaanitavad muudatused. Mõju ja tagasiside neist.
Mart Arusoo, Transpordiamet