Teehoiutööde ehitusjärelevalve koolitus 5-6.10.23

Ajakava:

05.10.2023

09:15 - 09:30

Hommikukohv

09:30 - 11:00

Pindamine, pindamistööde järelevalve, tüüpvead.
Marek Koit, Üle OÜ

11:00 - 11:15

Vaheaeg

11:15 - 12:45

Sillaprojektide ekspertiis, ehitus ja omanikujärelevalve.
Toivo Jürgenson, Toomtsentrum OÜ

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

Liiklusohutus ja liikluse auditeerimine.
Dago Antov, Stratum OÜ

15:00 - 15:15

Vaheaeg

15:15 - 16:15

Teetöödeaegne liikluskorraldus.
Jarmo Vooglaine, Transpordiamet

06.10.2023

08:45 - 09:00

Hommikukohv

09:00 - 10:30

Teedeehitusmaterjalid, materjalide nõuetele vastavuse kontroll, tüüpvead.
Henri Prank, AS Teede Tehnokeskus

10:30 - 10:45

Vaheaeg

10:45 - 12:15

Teetööde vastuvõtmine ja dokumenteerimine.
Urmas Konsap

12:15 - 13:00

Lõuna

13:00 - 14:00

Omanikujärelevalve ja tellija projektijuhi kogemuslood.
Ilmar Link, TPJ Inseneribüroo OÜ

14:00 - 14:15

Vaheaeg

14:15 - 15:45

Teede suvine ja talvine korrashoid, järelevalve.
Hannes Vaidla, Transpordiamet