Laboratoorsed katsetused

Teede Tehnokeskuse laboratoorium on Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L036. Laboratooriumil on EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav akrediteeritud kvaliteedisüsteem. 

Laboratoorium tegeleb järgmiste ehitusmaterjalide ja -toodete katsetamistega:

  • pinnased ja geoloogilised uuringud
  • täitematerjalid
  • bituumensideained
  • asfaltsegud ja -katted
  • betoonid (sealhulgas kerg- ja poorbetoonid)
  • müüritise materjalid ja müüritised
  • suuremõõtmelised ehitustooted (sealhulgas raudbetoon- ja betoontooted) ning konstruktsioonid

Teeme vajadusel katsetusi välitingimustes, kasutame sealjuures katseobjekte mittepurustavaid meetodeid, võtame proove tootmisprotsessist, ehitusplatsilt, valmis ehitistest sh teekattest. Vastavalt kliendi soovidele ja laboratooriumi tehnilistele võimalustele pakume väga erinevaid toodete füüsikalis-mehaanilisi katsetusi, sh mittestandardseid.

Uurimis- ja katsemeetodite valikul lähtume kliendi vajadustest, teostame katsed kvaliteetselt ja operatiivselt ning teeme tihedat koostööd kliendiga.

Laboratooriumi käsutuses on 2200 m2 aja- ja nõuetekohaste seadmetega varustatud laboripinda. Laboriseadmed pärinevad erinevatelt tootjatelt, nagu näiteks Infratest, Controls, Form+Test, ELE, Petrotest, Matest. Seadmete uuendamisse investeeritakse iga-aastaselt.

Osaleme regulaarselt võrdluskatsetel nii rahvusvaheliselt kui Eesti piires.

Kliendilt saadud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kolmandale osapoolele, v.a seadusest tulenevatel juhtudel ja MTÜ-le Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus (EAK).

Laboratoorium tegutseb Tallinnas (Väike-Männiku 26).

Laboratooriumi lahtiolekuaegu näed SIIT.