Betoon ja looduskivid

Katsetame betoone (sealhulgas kerg- ja poorbetoonid) ja betoontooteid (sealhulgas katuse- ja tänavakivid). Lisaks võtame betoonist puurproove.

Betoon

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Kivistunud betooni katsetamine
1.1 Tugevuskatsekehade valmistamine ja hoidmine EVS-EN 12390-2  
1.2 Katsekehade survetugevus EVS-EN 12390-3 EAK
1.3 Katsekehade paindetõmbetugevus EVS-EN 12390-5  
1.4 Katsekehade lõhestustõmbetugevus EVS-EN 12390-6  
1.5 Kivistunud betooni tihedus EVS-EN 12390-7 EAK
1.6 Surve all oleva vee sissetungimissügavus EVS-EN 12390-8 EAK
1.7 Betooni survetugevus GOST 10180-90  
1.8 Normaalbetooni külmakindlus EVS 814 EAK
2. Konstruktsioonibetooni katsetamine
2.1 Puursüdamikebetooni survetugevus ja tihedus EVS-EN 12504-1  
2.2 Survetugevus mittepurustaval meetodil. Põrkearv (Schmidti löökvasaraga) EVS-EN 12504-2  

Betoonist tänavakivid

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Betoonist sillutisekivid
1.1 – mõõtmed EVS-EN 1338  
1.2 – lõhetustõmbetugevus  
1.3 – veeimavus  
1.4 – külmakindlus  
2. Betoonist sillutiseplaadid
2.1 – mõõtmed EVS-EN 1339  
2.2 – paindetugevus  
2.3 – veeimavus  
2.4 – külmakindlus  
3. Betoonist äärekivid
3.1 – mõõtmed EVS-EN 1340  
3.2 – paindetugevus  
3.3 – veeimavus  
3.4 – külmakindlus  

Looduskivist tooted

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Looduskivist sillutisekivid
1.1 – survetugevus EVS-EN 1926  
1.2 – veeimavus EVS-EN 13755  
1.3 – külmakindlus EVS-EN 12371  
2. Looduskivist sillutiseplaadid
2.1 – paindetugevus EVS-EN 12372  
2.2 – veeimavus EVS-EN 13755  
2.3 – külmakindlus EVS-EN 12371  
3. Looduskivist äärekivid
3.1 – paindetugevus EVS-EN 12372  
3.2 – veeimavus EVS-EN 13755  
3.3 – külmakindlus EVS-EN 12371