Bituumensideained

Katsetame sideaineid nii tootmise käigus ja ehitamise ajal kui ka järelkontrolli ja sertifitseerimise protsessis. Teeme kõiki Eestis vajalikke katseid.

Sideained

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Teebituumenid
1.1 Penetratsiooni määramine EVS-EN 1426 EAK
1.2 Pehmenemistäpi määramine EVS-EN 1427 EAK
1.3 Kinemaatiline viskoossus EVS-EN 12595 EAK
1.4 Dünaamiline viskoossus EVS-EN 12596 EAK
1.5 Murdumistäpi määramine – Fraass EVS-EN 12593 EAK
1.6 Leektäpi määramine Clevelandi lahtises tiiglis EVS-EN ISO 2592 EAK
1.7 Lahustuvuse määramine tolueenis EVS-EN 12592  
1.8 Kuumutuskadu RTFOT meetodil EVS-EN 12607-1 EAK
– penetratsioon peale RTFOT katset EVS-EN 1426 EAK
– pehmenemistäpp peale RTFOT katset EVS-EN 1427 EAK
2. Polümeermodifitseeritud bituumenid
2.1 Penetratsiooni määramine EVS-EN 1426 EAK
2.2 Pehmenemistäpi määramine EVS-EN 1427 EAK
2.3 Leektäpi määramine Clevelandi lahtises tiiglis EVS-EN 2592 EAK
2.4 Duktiilsuse tõmbejõu teim EVS-EN 13589  
2.5 Elastse taastuvuse määramine EVS-EN 13398  
2.6 Säilituskindluse katse EVS-EN 13399  
3. Bituumenemulsioonid
3.1 Destillatsioonijääk ja õli destillaat  EVS-EN 1431  
3.2 Lagunemisindeksi määramine  EVS-EN 13075-1 EAK
3.3 Tingviskoossus EVS-EN 12846-1 EAK
– 2 mm ava
– 4 mm ava
3.4 Sõelajääk  EVS-EN 1429  
– 0,5 mm avaga sõelal
– 0,5 mm avaga sõelal 7 päevasel hoiustamisel
3.5 Emulsioonist aurustamise teel eraldatud bituumeni: EVS-EN 13074-1  
– penetratsioon 25 °C juures EVS-EN 1426 EAK
– pehmenemistäpp EVS-EN 1427 EAK
3.6 Emulsioonist aurustamise teel eraldatud bituumeni stabiliseerimine: EVS-EN 13074-2  
– penetratsioon 25 °C juures EVS-EN 1426 EAK
– pehmenemistäpp EVS-EN 1427 EAK
3.7 Emulsiooni nakke määramine vette uputamise teel EVS-EN 13614  
– Vahetu adhesiooni määramine  
– Vee mõju adhesioonile  
4. Muud katsed
4.1 Sideaine ja lahusti segust lahusti eemaldamine rotatsioonaurustiga EVS-EN 12697-3  
4.2 Metüleenkloriidi puhastamine    
4.3 Nakke määramine bituumeni ja kivimaterjali vahel    
– rullpudeliga (24, 72 tundi) EVS-EN 12697-11 EAK
– löögi meetodiga – Vialit-plaadi meetod EVS-EN 12272-3