Ehituskonstruktsioonide uuringud

Teede Tehnokeskusel on olemas uuringute välikomplekt, millega on võimalik uurida erinevaid raudbetoonkonstruktsioone (sildu, maju jne.). Selle komplektiga on meil võimekus katsetada erinevaid konstruktsioone kohapeal, kasutades nii mittepurustavaid katseid kui ka vajadusel purustavaid katseid. Komplekt koosneb järgnevatest seadmetest:

Terasarmatuuri korrodeerumise määramise seade

Resipod on täielikult integreeritud 4-punkti Wenner sond, mille eesmärk on purustusvabalt mõõta betooni elektritakistust. Betooni elektriktakistuse järgi suudame hinnata armatuuri korrodeerumist tõenäosust. See on kõige täpsem saadaolev seade, äärmiselt kiire ning stabiilne ja ümbritsetud tugeva veekindla korpusega töötamaks ka rasketes tingimustes.

Terasarmatuuri asukoha ja läbimõõdu määramise seade

Profometer armatuurivarraste detektor on kõrgetasemeline seade varraste asukoha määramiseks ja betoonikihi paksuse ning varraste diameetri mõõtmiseks. Suudab määrata armatuuri asukoha kuni 185mm sügavuseni ning  omab eraldi andurit, et pääseda raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

Betooni kvaliteedi määramine (tühimikud, pragude jne)

Koos traditsioonilise läbimisaja ja impulsi kiiruse mõõtmisega pakub ultraheli testimisseade liikumistee pikkuse mõõtmist, ristloodis pragude sügavuse mõõtmist ja pinna kiiruse mõõtmist ning survetugevuse hindamist. Sisestades masinasse ka Schmidti haamri tulemused, suudame veelgi täpsemalt hinnata konstruktsiooni survetugevust ilma konstruktsiooni lõhkumata.

Katsetame järgides standardi EVS-EN 12504-4 põhimõtteid.

Betooni ja hüdroisolatsiooni tõmbetugevuse määramise seade

Dyna tõmbetester teeb kindlaks peale kantud katete kleepumistugevuse ja betooni tõmbetugevuse. Tänu kompaktsele disainile saab testid kiirelt läbi viia igas vajalikus kohas ilma seadmete aeganõudva ülesseadmiseta.

Metalli kõvaduse määramise seade

Sauter HMO Type D testeriga saab määrata metalli kõvaduse, mille järgi masin arvutab metalli tõmbetugevuse. Tänu kompaktsele disainile ei pea kohapeal konstruktsioone väga suurelt avama, vaid piisab ka suhteliselt väiksest avast, et katsetada konstruktsiooni sees olevat metalli.

Lisaks on olemas meil võimalused katsetada Schmidti haamriga vastavalt standardile EVS-EN 12504-2. Suudame määrata ka betooni karboniseerumise sügavust kohapeal järgides standardit EVS-EN 14630. Et hinnata betoonis sisalduvate kloriidide määra saame teostada ka katset EVS-EN 14629 järgi.

Muidugi on meil olemas ka erinevad vahendid, et võtta konstruktsioonist katsekehad, mida me saame hiljem kohapeal laboris täpsemalt katsetada.