Proovide võtmine

Võtame proove erinevatest materjalidest ja konstruktsioonidest. 

Akrediteeritud meetodid: 

  • proovi võtmine paigaldatud ja tihendatud segust puurimisega EVS-EN 12697-27:2017 pt 4.7
  • proovide võtmine pakitud täitematerjalidest EVS-EN 932-1 p. 8.5
  • proovide võtmine kuhilast EVS-EN 932-1 p. 8.8
  • koondproovi jaotamine jaotuskasti abil EVS-EN 932-1 p. 9.2
  • üksikproovi jaotamine jaotuskasti abil EVS-EN 932-1 p. 9.3
  • koondproovi vähendamine kvarteerimise teel EVS-EN 932-1 p. 9.4
  • üksikproovide vähendamine kvarteerimise teel EVS-EN 932-1 p. 9.5