Teemakaartide koostamine

Hetkeolukordadest objektiivse ülevaate saamiseks, mis lihtsustaks edasiste otsuste ja tegevuste kavandamist, on hea situatsioonide või ka erinevate tegevusvariantide visualiseerimine. Hea vahend selleks on ArcView kui terviklik geoinfosüsteemi lahendus.

Omame vastavat kaardiandmete töötlemise ja analüüsi tarkvara ja oleme valmis koostöös Teiega, vastavalt Teievajadustele, Teie andmebaasile ja Teie võimalustele koostama erinevaid teemakaarte:  teemakaart

  • piirkonna (vald, linn vms) kaart
  • piirkonna teede ja tänavate kaart
  • piirkonna üldplaneeringu kaart
  • teemaplaneeringu kaart
  • jpm