Paigaldustemperatuur (TGS)

Asfaltkatete paigalduskvaliteet on aasta-aastalt kasvanud, kuid ka tänapäeval on kvaliteet sageli kinni detailides – kas segukoorem jahtus transportimisel objektile, kas asfaltsegu laotamisel tekkis seisak tehnilise rikke tõttu vms. Üha harvem on olukordi, kus kogu päevatoodang on ebakvaliteetne. Samas rikuvad kvaliteeti üksikud või korrapäraselt ilmnevad puudused pea samavõrd, sest kui teekattest on lagunenud ka ainult 5%, tuleb ikkagi remontida kogu teekate. Seetõttu iseloomustab head kvaliteeti just pagaldatud asfaltkatte ühtlus.

Oleme tegelenud asfaltkatete paigalduse ühtluse mõõtmise temaatikaga alates 2014 aastast. Teekatete paigaldustemperatuuri mõõtmiseks töötasime välja seadme TGS Pavement, mis võimaldab saada täpse ülevaate laotatava asfaltsegu temperatuuriühtlusest reaalajas ja salvestada kõik andmed ka hilisemaks analüüsiks. Visualiseeritud mõõteandmete kuvamiseks ja mõõteandmetest väljavõtete tegemiseks on loodud veebikeskkond, mille kaudu saavad tööprotsessi jälgida töö tellija poolt määratud kasutajad.

TGS Pavement on lihtsalt käsitletav, sobib kõigi laoturi markide ja mudelitega ning annab reaalajas tagasidet katte paigalduskvaliteedi kohta kogu paigaldusmeeskonnale üle veebi. Teeomanikule pakub seade töökvaliteedi täpset dokumenteerimist. Koos asjakohase boonussüsteemiga tagab TGS kogu laotamisega seotud meeskonna kõrge motivatsiooni rakendada erinevaid meetmeid parima kvaliteedi saavutamiseks. Seejuures on ehitusmeeskonnal meetmete rakendamiseks täielik valikuvabadus.

Reaalajas tagasiside tähendab võimalust ennetada suuremaid probleeme ja maksimeerida kauakestva katte ja suurema boonuse tõttu nii ehitaja kui teekasutaja tulu.


Metoodika põhineb Soome ja Rootsi vastavatel metoodikatel, mis on kohandatud sobivaks Eesti oludele.

TGS pakub:

  • sobivus kõigi laoturitega
  • vastavus Maanteeameti kehtestatud paigalduskvaliteedi boonusmõõtmise nõuetele
  • tööprotsessi reaalajas jälgimine kõigile meeskonnaliikmetele üle veebi
  • mõõtmisandmete visualiseerimine ja analüüs veebirakenduses
  • andmete allalaaadimine

Seade vastab järgmistele kriteeriumitele:

Omadus

Väärtus

Mõõtmiste asukoha (teemeeter ja koordinaat) täpsus

piki teed ±0,5 m

Mõõtmiste laius

> 5 m

Pikisuunaline intervall (mõõtmist meetri kohta)

≥ 2

Põiksuunaline intervall

≤ 0,3 m

Temperatuuride info koos asukoha ja ajatempliga

JAH

Servaalade eemaldamise laius

≤ 0,3 m

Mõõtmise kaugus laoturi tagaservast

< 5 m

Paigaldustemperatuuride reaalajas jälgimine

JAH

Temperatuuri mõõtmisvahemik

(25-175) oC

Seadme täpsus temperatuuri mõõtmisel

± 2%

Termopiltide/termovaiba salvestamine

JAH

Laoturi liikumise kiirus

JAH