ITS & teeinfosüsteemid

Oleme andnud teavet erinevatele huvigruppidele riigi transpordivõrgu kohta juba enam kui 15 aastat. Sellega oleme on aidanud kaasa transpordivõrgu ohutumale, efektiivsemale ja otstarbekamale kasutamisele. Omades pikaajalist praktilist töökogemust teeinfosüsteemide arendamisel, põhjalikke teadmisi teeinfosüsteemidest ning nende toimimise eesmärkidest, pakume omapoolseid tehnilisi lahendusi infrastruktuuri, liiklusturvalisuse ja teehoolduse parandamiseks.

Meie huvisfääri kuuluvad:

  • liiklusloenduse ja kaalumise süsteemid (WIM)
  • tee- ja liikluskaamerad
  • teeilmajaamade infosüsteemid (RWIS)
  • infomärgid (VMS)
  • kiirustablood

 

Infosüsteemide ning telemeetriliste võrkude arendamisel lähtume avatud süsteemide põhimõtetest – iga meie poolt ehitatud objekti (teekaamera, liiklusloenduspunkt) on võimalik lisada ühtsesse süsteemi ning sellega seoses kasutada kogu süsteemi andmeid. Kui mõõteandmeid saadakse sama tüüpi seadmetega ning kasutatakse kindlaid mõõtmismetoodikaid, ei vaja andmed enam korreleerimist ning on võrreldavad. Sellise lähenemise puhul võidavad kõik huvipooled, kuna iga uue mõõtepunktiga saadakse senisest parem ülevaade – kaetud punkte on teedel rohkem.

Meie eesmärgiks on tagada süsteemide katkematu ja häireteta toimimine ning vajalike andmete saamine õigel ajal ja õiges kohas.