ITS & teeinfosüsteemid

Teehoiu ja transpordi korraldamisel ning ohutu liiklemise tagamisel toetutakse suures osas teedelt kogutavatel andmetel. Meie kogume ja väärindame teede ja liiklusega seotud andmeid juba enam kui 25 aastat.

Sisustasime teeilma mõiste ja arendasime välja Eesti teeilmaseire infosüsteemi (RWIS). Saadud kogemusi kasutades lõime veebiteenuse, mis annab täiusliku ülevaate ilma- ja sõiduoludest nii Eestis kui ka naaberriikides. Infoteenus on loodud eelkõige teehoolde ja transpordi valdkonna ettevõtetele ja asutustele otsustusprotsesside toetamiseks, et ennetada muutlikust ilmast tingitud riske.

Riigi tellimusel oleme üle mitme  aastakümne loendanud liiklust riigimaanteedel ja kogunud erinevat liiklusega seotud statistikat. Ehitasime üles liiklusloenduse infosüsteemi, et toetada liiklusjuhtimise otsuseid ning tagada riigiteedelt kogutud andmete ühetaoline töötlemine ja säilimine.

Raskeliikluse mõju hindamiseks ning teede projekteerimiseks vajaliku koormussageduse arvutamiseks rajasime riigi põhimaanteedele statsionaarsed Weigh-In-Motion (WIM) sõidukite kaalupunktid.

Esimesena Eestis paigaldasime teede äärde tee- ja liikluskaameraid ning muutva teabega märke ja infotabloosid (VMS). Meie paigaldatud kiirustablood rahustavad liiklust riigimaanteedel ja kohalikel teedel, teekonstruktsiooni temperatuuriandurid koguvad andmeid muldkeha läbikülmumise kohta ning mobiilsed teeseisundi mõõteseadmed teeolude kohta.

Tagame alati enda poolt loodud teeinfosüsteemidele kõrge töökindluse ja kliendi vajaduste jaoks parimad lahendused. Võtke meiega julgelt ühendust!