Sõidukite kaalumine

Teed ja sillad on projekteeritud kandma kindla massiga ja teljekoormusega sõidukeid. Suuremate koormuste juures väheneb nende eluiga ja seetõttu on oluline jälgida kehtestatud massipiirangute nõuete täitmist, samal ajal seirates ka üldist sõidukite koormuste muutust ajas.

Vastavalt (EL) 2015/719 direktiivile tuleb igal Euroopa Liidu liikmesriigil otsustada ja võtta kasutusele erimeetmed ülekaaluliste sõidukite tuvastamiseks ja kontrollimiseks.

Meil on pakkuda sõidukite kaalumiseks erinevaid lahendusi alates weigh-in-motion (WIM) tüüpi statsionaarsete kaalupunktide rajamisest, kus sõidukeid kaalutakse teekattesse paigaldatud seadmete abil ja lõpetades on-board-weighing (OBW) telemeetriliste pardakaalusüsteemilahendustega.

Meie tehtud uuring „Tänapäeva ja tuleviku rakendused sõidukite kaalumisel, sõidukite masside jälgimissüsteemi loomine ja jälgimine reaalajas” näitas, et sõiduki masside info hankimine kauglugemise teel on teostatav on-board-weighing (OBW) süsteemi vahenditega, mis on juba täna uutes sõidukites olemas. Sidudes sõidukite kaaluandmed veoteede andmestikuga tekib logistikutel võimalus kaubavedu tõhusamalt planeerida. Samuti on nii võimalik jälgida piirangutest kinnipidamist.

OBW süsteemist saadud info saame suunata elektroonilise veoselehe (e-veoselehe) infosüsteemi ja muuta kogu tarne protsessi efektiivsemaks, läbipaistvamaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Tänu kaaluandmetele on juba täna võimalik hinnata ja prognoosida teekatete eluiga tegelike teljekoormuste põhjal. Kasutades tihedama andmeedastusega sõidukeid saame tuvastada teedevõrgus sellised kohad, kus pikikalde ja ebatasasuste koosmõjus tõuseb teljekoormus sedavõrd, et see hakkab avaldama mõju katendi elueale.

Meie lahendused muudavad kaaluandmetel põhinevad otsustusprotsessid täpsemaks ja efektiivsemaks. Võtke meiega julgelt ühendust ja leiame koos sobiva lahenduse.