Defektide inventeerimine

Regulaarne teekatte defektide inventeerimine loob aluse süstemaatilisele teedevõrgu seisukorra hindamisele. Inventeerimise käigus kogutud andmed võimaldavad täpsustada, kus ja millist remonditöö liiki on otstarbekas teekatendile rakendada. 

Defektide inventeerimiseks kasutame selle töö jaoks arendatud EyeVi kaardistustehnoloogiat, kus teekatte defektide tuvastamine toimub orto- ja panoraampiltidelt. Teekatte defektid märgitakse ortopildile, nende mahud arvutatakse tarkvara abil ja tulemusena saadakse inventeeritud defektid ruumiandmekihina ja ka tabeli kujul.