Haardetegur

Teekatte haardelised omadused on liiklusohutuse seisukohast väga oluline näitaja. Haardeteguri mõõtmiseks kasutame Norras toodetud seadet ViaFriction. Seade on ehtiatud treilerile, millel asub veepaak ja treileri tagaosasse kinnitatud mõõtepea koos mõõterattaga. Seadme tööpõhimõte seisneb mõõteratta pidurdamisest tekkivate jõudude mõõtmisel. Suvise haardeteguri mõõtmisel kuulub metoodika hulka ka veekihi tekitamine tee pinnale mõõteratta ette. Talvise haardeteguri mõõtmisel paigaldatakse mõõterattale teise mustriga rehv ja vett ei mõõtmisel kasutata.

Seadet kalibreerime regulaarselt Norra Maanteeameti (Statens vegvesen) poolt korraldatud kalibreerimistestidel, kus etalonseadmeks on selleks spetsiaalselt välja töötatud seade Oscar.

Infot talvise haardeteguri mõõtmise kohta Eltrip mõõteseadmega vaata siit.