PCN mõõtmine

Erineva kaaluga lennukite koormuse ja mõju simuleerimiseks lennuvälja katendikonstruktsioonile kasutame HWD (Heavy Weight Deflectometer) seadet. Iga mõõtepunkti jaoks tehakse 3 mõõtmist 3 erineva koormustasemega. Katendikonstruktsiooni läbipaindeid mõõdetakse koormuskeskmest 0, 200, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800 mm kaugusel.

Mõõtmiste ajal registreeritakse järgmised andmed:

  • kaugus alguspunktist
  • täpne asukoht GPS-koordinaatidega
  • õhutemperatuur
  • katte pinna temperatuur
  • temperatuur katte sees (mõõdetakse käsitsi)

Iga mõõtepunkti kohta arvutatakse kõigi konstruktsioonikihtide elastsusmoodulid, katte järelejäänud eluiga ja PCN väärtused. Arvutamiseks kasutatakse analüüsitarkvara Elmod-6. Analüüsi sisendparameetritena kasutatakse lisaks konstruktsioonimaterjalide omadusi (arvestades ka nende sõltuvust temperatuurist) ning erinevate lennukitüüpide parameetreid nagu kaal, rataste asetsemine, rehvirõhk ja rehvimuster.

Kasutatav PCN-meetod on kooskõlas uusimate FAA soovitustega.