Kattekihi paksus (induktsioonmeetod)

Katte paksusel on teekonstruktsiooni kandevõime seiskohalt määrav roll. Olles tüüpiliselt teekonstruktsiooni kõige kallimaks komponendiks, on oluline veenduda, et kvaliteetselt rajatud aluskihtide peale on paigaldatud kvaliteetne ning ettenähtud paksusega kate. Traditsiooniliselt määratakse teekatte paksust puurimisega, mis on aeganõudev ning lõhub katet, mistõttu neid tehakse väga hõreda sammuga – vaid paaris kohas tee 1 km kohta.
Meie poolt pakutav induktsioonmeetod võimaldab kattekihi paksust mõõta katet purustamata tiheda sammuga – vastavalt väljatöötatud metoodikale mõõdetakse induktsioonmeetodiga katte paksust kattepaani 3 punktis iga 50 m kohta. Selleks asetatakse enne katte paigaldust eelnevale kihile kindlate omadustega plaadid – reflektorid. Metoodika eeliseks puurimismeetodiga võrreldes on oluliselt suurem mõõtmiste tihedus, kuid samaväärne täpsus.