Roopa sügavus

Teekatte roopa sügavus mõjutab otseselt liiklejate ohutust ja iseloomustab ilmekalt tee seisukorda. Roopad tekivad teedele põhiliselt kulumise ja teekonstruktsiooni nõrga kandevõime tõttu. Kui teekattele on roopad ühel neist põhjustest tekkinud, on vee äravool katte pinnalt takistatud ning liiklemisel tekib vesiliu oht. Samuti võivad roopad põhjustada sõiduki juhitavuse kaotamist libeda teekatte puhul. Tee valdajal tuleb roobaste arengut hoolikalt jälgida.

Roopa sügavuse piirväärtusi kirjeldatakse järgnevalt:

Teekatte seisukord Iseloomustus (sõiduohutus ja mõju teekasutajale) Roopa sügavuse piirid (mm)
Väga hea Teekattel roopad puuduvad. < 5
Hea Teekattel ei ole roopaid märgata ning nende sügavus ei avalda mõju teekasutajale. 5 – 10
Rahuldav Teekattes olevad roopad on märgatavad. Vihmase ilmaga hakkab roobastesse kogunema vesi. Teekasutaja hakkab sõidtrajektoori valima. 1-3 aasta jooksul tuleks roopad kõrvaldada. 10 – 20
Halb Roopad on teekattel selgelt eristatavad ja nad hakkavad mõjutama nii sõidutrajektoori kui ka -kiirust. Vihmase ilmaga koguneb roobastesse palju vett ja tekib oht sattuda vesiliugu. Roopad tuleks kõrvaldada. 20 – 30
Väga halb Teekattel olevad roopad on selgelt eristatavad ja nad mõjutavad sõidutrajektoori, kiirust ja ohutust. Roopad tekitavad teekasutajale liiklusohtlikke olukordi nii vihmase ilmaga kui ka kuivaga. Roopad tuleb koheselt kõrvaldada. > 30

Ohutuse tagamiseks tuleb selle parameetri seisukorra muutumist jälgida regulaarselt ja vajadusel võtta kasutusele vastavad ennetusmeetmed.

Roobaste mõõtmiseks kasutame seadet ViaPPS (Pavement Profile Scanner), mis võimaldab mõõta ka teekatte põikkallet ja tee kurvilisust. Seade läbib iga-aastase võrdluskontrolli enne tööperioodi algust, lisaks jälgitakse regulaarselt korrasolekut mõõtmiste ajal.