TIK City Smart Weather

Tallinnovation auhinna pälvinud prognoosteenus tarkadele linnadele, mis muudab ilmastiku andmetel põhinevad otsustusprotsessid taskukohaseks kõikidele huvilistele. TIK City on TIK teeilmaseire veebiteenuse edasiarendus, mis on spetsiaalselt kohandatud linnade jaoks.

Veebiteenus DaaS (Data as a Service) põhimõttel

TIK City teenuse kasutajad ei pea tegema investeeringuid kallite teeilmajaamade ostmiseks ja haldamiseks, vaid saavad kogu vajaliku informatsiooni hõlpsasti kätte kvaliteetse täisteenusena.

Täisautonoomne

Teenus tugineb traditsioonilistest teeilmajaamadest kordades soodsamatel IoT seadmetel, mis ei vaja välist toidet ja mis kasutavad info edastamiseks NB-IoT (Narrowband-Internet of Things) võrgutehnoloogiat.

Lihtsalt juurutatav

Teeilmajaamade tehniline lahendus ja paigaldusprotsessid on hästi läbimõeldud ning tänu sellele on seadmete paigaldus kui ka hilisem ümberpaigutamine lihtne ja kiire. Seadmete paigaldamise järel on vaatlusandmed ja prognoosid kättesaadavad vaid mõne tunniga.

Unikaalne veebiplatvorm

Teenuse peamiseks väljundiks klientidele on veebileht, kus lisaks erinevatest allikatest kogutud vaatlusandmetele pakume kord tunnis uuenevat teeilmaprognoosi, mis annab vähemalt 24 tunni kohta ette teada ilma ja teeolude muutustest. Seda informatsiooni on võimalik saada ka rakendusliidese (API) kaudu. Teenuse keskkonna ja funktsionaalsuse saame kujundada vastavalt konkreetse kasutaja vajadustele. Uute seadmete lisamise ja olemasolevate integreerimise võimekus on üks meie tugevusi, juba täna oleme liidestatud TIK teeilmaseire infosüsteemi kümneid andmeallikaid.

Regiooni parim teeolude mudelennustus

Teeolude prognoosimisel kasutame maanteemudelit, mille sisendina kasutame Eesti, Läti, Leedu ja Soome teeilmajaamade vaatlusandmeid ja regiooni parimaid ilmaennustuse mudeleid.