Põikkalle ja põikprofiil

Mõõdame teekatte põikkallet ja põikprofiili laserskännerseadmega ViaPPS (Pavement Profile Scanner), mis võimaldab mõõta ka tee kurvilisust. ViaPPS-ga saab skanneerida katte profiili, kasutades selleks sõiduki taha kinnitatud laserskannerit, millega arvutatakse erinevad katte profiili iseloomustavad näitajad.

ViaPPS seade võimaldab mõõta mitmeid tee geomeetriat iseloomustavaid parameetreid:

  • roobaste sügavused, mm
  • teekatte põikkalle, %
  • tee kurvilisus, R
  • roobaste vahekaugus ja kaugus mõõtmisteljest, mm
  • roobaste maht, cm3
  • pikiprofiil (kõrguslik ja plaaniline), m

ViaPPS laserskanneri mõõtmisseadme mõõtmislaius põiksuunas on 4 m. Ristlõikes moodustatakse 580 mõõtmispunkti, mis tähendab , et ristprofiilis toimub mõõdistamine keskmiselt iga kuni 1 cm tagant. Mõõtmisintervall on 140 Hz, mis tähendab, et pikiprofiilis tekib mõõtmismasina liikumisel kiirusega 100 km/h üks põikprofiil diagonaalis iga 20 cm ulatuses.

Meie kasutatav ViaPPS seade läbib enne tööperioodi algust iga-aastase võrdluskontrolli, lisaks jälgitakse korrasolekut regulaarselt kogu mõõtmisperioodi vältel.